Hotspot Issues
  • 1. 积分值多少钱?
  • 2. 积分有有效期限吗?
  • 3. 在哪些情况下不能进行积分兑换?
  • 4. 我兑换的礼品是否提供礼品发票?
  • 5. 礼品缺货时我是否可进行预定?
  • 6. 我兑换的礼品如何获取?
  • 7. 积分兑换的礼品有售后服务网点吗?
  • 8. 积分兑换的礼品有保修凭证吗?
 
Send